Centrale alarmowe

Centrale alarmowe

Produkcja i serwis Central Black Orchid i msec . Instalacja systemów zabezpieczeń. Firma M-SEC SYSTEM posiada uprawnienia konserwatorskie w zakresie instalacji sys. zabez. w obiektach zabytkowych oraz zezwolenienie do inst. izotopowych czujek dymu.
 

Alarmy Alarmy bezprzewodowe Alarmy samochodowe Alarmy sklepowe Bramki antykradzieżowe Centrale alarmowe Czujki alarmowe Videodomofony

Monitoring Montaż systemów alarmowych Projektowanie systemów alarmowych Systemy sygnalizacji napadu Multi Cam Telewizja przemysłowa Domofony

 

 

Niezbędnym elementem każdego systemu alarmowego jest centrala alarmowa. W artykule tym przedstawiamy centralę, która może być z powodzeniem użyta nawet w dużym systemie alarmowym.

Zaprezentowana konstrukcja centrali alarmowej może współpracować z dowolnymi czujkami alarmowymi i posiada następujące możliwości techniczne:
osiem wejść typu NC (normalnie zwarte),
wejście zwłoczne z regulowanym czasem opóźnienia,
możliwość obsługi dwóch stref chronionych,
możliwość współpracy z wyłącznikiem zmierzchowym,
możliwość zasilania awaryjnego na wypadek zaniku napięcia sieci lub sabotażu,
możliwość pracy w temperaturach od –40 do +80 °C.
 

Centrala alarmowa została zaprojektowana w taki sposób aby do jej uruchomienia nie było potrzebne specjalistyczne wyposażenie, i aby mógł ją wykonać każdy średnio zaawansowany elektronik. Układ składa się z następujących bloków funkcjonalnych:
zespołu przerzutników synchronicznych typu J – K Flip – Flop,
zegara do taktowania pracy przerzutników na układzie US1,
układu opóźnienia załączenia alarmu na US5,
układu kasowania alarmu i opóźnienia wprowadzenia alarmu w stan aktywnej pracy na US2,
układu sumy logicznej na wyjściach przerzutników,
zespołów załączania układów wykonawczych z przekaźnikami PK1 i PK2,
buforu zasilania na elementach D2, D3, D4, R15, wraz z akumulatorem 12V, 7 – 36 Ah.

Opis działania układu

Podstawowym elementem centrali alarmowej, której schemat widzimy na rys.1 jest zespół przerzutników zapamiętujących fakt wystąpienia alarmu na jednej z ośmiu linii wejściowych. Zastosowane przez autora projektu przerzutniki synchroniczne wykonane technologią MOS gwarantują pewną i stabilną pracę w każdych warunkach eksploatacyjnych, w tym również w temperaturach poniżej 0°C. Całość jest odporna na impulsy zakłócające. Podczas normalnej pracy wszystkie wejścia centrali alarmowej (w tym również niewykorzystane) są zwarte i na wejściach przerzutników panuje stan niski. W chwili wykrycia przez czujkę alarmową intruza następuje rozwarcie jednego z ośmiu wejść, na którym pojawia się wysoki stan logiczny dzięki zastosowaniu rezystorów R5 – R8 i R11 – R14. Stan ten jest przepisywany na wyjście przerzutnika w momencie wystąpienia narastającego zbocza impulsu zegarowego. Stany logiczne z wyjść przerzutników są sumowane w czterowejściowych bramkach OR (lub). Bramki te sterują układami wykonawczymi zbudowanymi z tranzystorów sterujących pracą przekaźników. Pomiędzy wyjściami bramek OR i tranzystorami układów wykonawczych znajdują się jeszcze dodatkowo diody D5 i D7, oraz pole łącznikowe DEFG, w które lutujemy odpowiednie zwory w zależności od wymaganego trybu pracy centrali. Impulsy zegarowe są wytwarzane przez generator zbudowany na układzie US1. Częstotliwość generowanego przebiegu zegarowego jest uzależniona od wartości C1, R3, R4. Kasowanie alarmu oraz wprowadzanie centrali w stany aktywny i nieaktywny jest zrealizowane za pośrednictwem układu US2 sterowanego przełącznikiem “RESET”. Zwarcie tego przełącznika kasuje alarm i wprowadza natychmiastowo centralę w stan nieaktywny (oczekiwanie na normalną pracę), natomiast jego rozwarcie powoduje uaktywnienie centrali alarmowej po czasie określonym przez wartości C3, R1, R2. Czas ten może być regulowany za pośrednictwem potencjometru R1. Wprowadzenie tego opóźnienia powoduje, że użytkownik może bezpiecznie opuścić strzeżony obiekt po włączeniu alarmu znajdującego się wewnątrz obiektu, bez ryzyka niepotrzebnego włączenia alarmu. Przy wchodzeniu do strzeżonego obiektu podobną rolę odgrywa wejście zwłoczne centrali alarmowej. Wystąpienie alarmu na tym wejściu powoduje załączenie układu czasowego US5, i dopiero po odmierzeniu odpowiedniego czasu załączenie układów wykonawczych centrali. Wartość odmierzanego czasu jest uzależniona od wartości elementów C5, i R9 i może być regulowana za pośrednictwem potencjometru R9. Dzięki temu możliwe jest wejście do strzeżonego obiektu przez właściciela i wyłączenie instalacji ukrytym przełącznikiem “RESET”. Oczywiście bardziej zaawansowani czytelnicy mogą zastąpić przełącznik mechaniczny zdalnie sterowaną radiolinią umożliwiającą uzbrojenie i rozbrojenie instalacji z pewnej niewielkiej odległości. Centrala może współpracować z wyłącznikiem zmierzchowym opublikowanym w... (tutaj proszę podać numer Re w którym został zamieszczony wyłącznik zmierzchowy), lub innego rodzaju wyłącznikiem (np. radiolinia dwukanałowa) umożliwiającym sterowanie pracą drugiej strefy chronionej. W zależności od wykorzystania centrali do ochrony jednej lud dwóch stref należy odpowiednio połączyć zworą punkty AB lub AC. Ostatnim elementem centrali jest układ zasilania buforowego umożliwiający pracę centrali w chwili zaniku napięcia sieci. Układ ten ze względu na swoją prostotę nie wymaga szczegółowego omówienia.

Montaż i uruchomienie

Montaż centrali rozpoczynamy od wykonania płytki drukowanej przedstawionej na rys.2 . Ze względu na złożoność mozaiki ścieżek i wielkość płytki należy ją wykonać metodą fotochemiczną np. za pomocą powszechnie dostępnych odczynników w aerozolu przeznaczonych do tego celu. Po wykonaniu płytki drukowanej i powierceniu wszystkich otworów należy wlutować wszystkie zwory oznaczone na rys.3 jako ZW. Zwory ustalające tryb pracy centrali lutowane pomiędzy punkty AB i AC oraz DEFG lutujemy na końcu zgodnie z dalszym opisem. Następnie lutujemy pozostałe elementy elektroniczne i mechaniczne zgodnie z rozmieszczeniem przedstawionym na rys.3. Teraz możemy podłączyć napięcie zasilające o wartości 13,5 – 15 V. Napięcie to powinno być stabilizowane, a sam zasilacz powinien mieć wydajność prądową zawartą w granicach 5 – 10 A. Maksymalny prąd pobierany przez centralę w chwili włączenia alarmu nie może przekraczać 5,5 A ze względu na obciążalność diod D2 i D3. Należy o tym pamiętać przy podłączaniu układów sygnalizacyjnych do wyjść OUT1 i OUT2. Oczywiście można te diody wymienić na inne diody krzemowe prostownicze o większym prądzie przewodzenia. Teraz możemy skontrolować wartości stałych czasowych układów wprowadzających opóźnienia w układzie. Jeżeli okaże się że wartości tych opóźnień są nieodpowiednie do naszych zastosowań to należy je odpowiednio skorygować poprzez zmianę wartości odpowiednich elementów. Proszę pamiętać że zwiększenie wartości elementów C3, R1, R2, lub C5, R9, powoduje zwiększenie czasu opóźnień, natomiast ich zmniejszenie powoduje skrócenie czasu opóźnień. Jeżeli stwierdzimy poprawną pracę całości urządzenia, po jego zmontowaniu, to pozostaje nam jeszcze wlutowanie zwór ustalających tryb pracy. Jeżeli centrala ma obsługiwać jedną strefę ochrony to zwory lutujemy pomiędzy punkty AB , DF , EG , natomiast w przypadku konieczności ochrony dwóch stref zwory lutujemy pomiędzy punkty AC i DE. Kasowanie alarmu drugiej strefy chronionej i ustawianie jej w stanie czuwania jest realizowane za pośrednictwem wejścia oznaczonego na schemacie jako “Wyłącznik zmierzchowy”. Jeżeli centrala ma współpracować z wyłącznikiem zmierzchowym, to należy całość połączyć odpowiednim kablem połączeniowym zawierającym wyłącznik i rezystor. Schemat odpowiedniego kabla przedstawia rys.4. W przypadku współpracy z innym typem wyłącznika lub sterowania należy odpowiednio dopasować do istniejących potrzeb nasze połączenie tak aby umożliwiało pracę np. z radiolinią dwukanałową, lub tylko prostym przełącznikiem mechanicznym. Dla ułatwienia eksperymentów należy powiedzieć, że wprowadzenie w stan czuwania drugiej strefy chronionej następuje w chwili podania na wejście “Wyłącznik zmierzchowy” wysokiego poziomu logicznego (12V), Natomiast podanie poziomu niskiego (0V) lub pozostawienie wejścia otwartego jest równoznaczne z wyzerowaniem przerzutników. Całość po zmontowaniu należy umieścić w metalowej obudowie zawierającej odpowiedni zasilacz sieciowy i akumulator. W tym celu najlepiej posłużyć się obudową specjalnie przeznaczoną do tego typu zastosowań, zakupioną w sklepie z elementami systemów alarmowych. Wraz z obudową należy zakupić odpowiednie dla naszych potrzeb czujki alarmowe (posiadające wyjścia NC). W dalszej kolejności pozostaje nam sprawdzenie poprawności funkcjonowania całości jeszcze przed finalnym zamontowaniem systemu w obiekcie strzeżonym. Uchroni nas to przed przykrymi niespodziankami w trakcie późniejszego montażu i eksploatacji.

Propozycje wykorzystania centrali alarmowej


Naszą centralę możemy wykorzystać zasadniczo do ochrony jednej lub dwóch stref chronionych. W tym drugim przypadku druga strefa chroniona posiada własne urządzenia sygnalizujące podłączone do wyjścia OUT2. Czujki drugiej strefy mogą być załączane do ochrony całodobowej lub do ochrony w określonej porze doby, np. przy współpracy z wyłącznikiem zmierzchowym, dzięki któremu uzyskamy automatyczne uzbrojenie np. aktywnych lub pasywnych torów podczerwieni na terenie chronionej posesji. Jeżeli do sygnalizacji alarmu drugiej strefy zechcemy wykorzystać te same urządzenia sygnalizujące co przy wystąpieniu alarmu w strefie pierwszej to należy na polu łącznikowym DEFG umieścić zwory jak do pracy przy jednej strefie chronionej tzn. zwory wlutowane miedzy DF i EG. Oczywiście te skromne propozycje nie wyczerpują szerokiej gamy możliwych zastosowań urządzenia opublikowanego w tym artykule. Należy sądzić że wielu czytelników znajdzie szereg dodatkowych i interesujących możliwości zastosowań przedstawionej centrali.

Uwaga!

Autor publikacji nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z nieumiejętnego i niefachowego wykorzystania przedstawionej konstrukcji. Proszę pamiętać że żadna instalacja alarmowa i żadne zabezpieczenia nie są w stanie zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa i należy je traktować jedynie jako utrudnienie “pracy” złodziei.

Mariusz Janikowski

Bc107@poczta.onet.pl


AMT - alarmy, zabezpieczenia, CCTV, CB Radia, anteny CB. Sklep internetowy. Hurt - detal

Firma AMT zajmuje się produkcją i dystrybucją systemów zabezpieczających. Posiadamy w swojej ofercie bogaty wybór alarmów, czujników, sygnalizatorów,zamków centralnych i akcesorii do montażu. W ofercie również: CB Radia, nawigacje GPS, osprzęt Car Audio
url: http://www.amt-alarmy.pl


Abaks System - Zabezpieczenia i Łączność Kontrola Dostępu CCTV e-sklep

Usługi i sprzedaż w zakresie: Systemy, alarmowe,Czujki,Monitoring, Kamery, Centrale Telefoniczne, Sieci Komputerowe, Elektroniczna ochrona mienia, Zabezpieczenia Obiektów,Systemy sygnalizacji pożaru.
url: http://www.sklep.abaks.lublin.pl


Alarmy, Telewizja przemysłowa, Systemy alarmowe, Domofony

"Alarmtronik" zajmuje się projektowaniem i instalacją systemów alarmowych. Systemy alarmowe, telewizja przemysłowa, domofony, usługi telekomunikacyjne, instalacje przeciwpożarowe, kontrola dostępu, systemy sygnalizacji włamania i napadu.
url: http://www.alarmtronik.pl

 


Elektro-System


Systemy zabezpieczeń (alarm, tv przemysłowa, rejestracja czasu pracy, kontrola dostepu ...),instalacje elektryczne, sieci komputerowe, domofony...

PROJEKTOWANIE - MONTAŻ - SERWIS
url: http://www.elektro.webd.pl


systemy alarmowe, zabezpieczeń, telewizja przemysłowa, alarmy, kamery przemysłowe

Detektor, Ostrołęka, woj mazowieckie. Oferta to systemy zabezpieczeń - telewizja przemysłowa, systemy alarmowe, kamery, alarmy, telewizja CCTV, domofony, urządzenia alarmowe i zabezpieczenia. Sprzedaż, projektowanie, instalacja - systemy zabezpieczeń.
url: http://www.detektor.com.pl


.:: MACSYSTEM.pl .::. SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ ::.

Serwis internetowy firmy Macsystem - dystrybutora systemów alarmowych i elementów automatyki samochodowej.
url: http://www.macsystem.pl


Telewizja przemysłowa, Alarmy systemy ochronny mienia , przeciwpożarowe, domofony ,wiedofony
ATV SYSTEM WrocławATV System firma z długoletnim doświadczeniem specjalizująca sie we wszelkiego rodzaju zabezpieczeniach mienia, systemów przeciwpożarowych. kamery sptv, instalacje elektryczne, rejestratory cyfrowe, czujniki alarmowe, sieci strukturalne, domofony itp
url: http://www.atvsystem.pl | dane tel-adr i szczegóły


SSI - Security System Integration sp z o.o.

SSI - Security System Integration sp z o.o., digital winner, mini digi winner, digi winner junior, telewizja przemysłowa, cyfrowy multiplekser, cctv, monitoring
url: http://ssi-tv.pl


Alarmy Skorpion-bis S.C. w Krapkowicach

Montaż, serwis,projektowanie systemów alarmowch,telewizji przemysłowej,systemów kontroli dostępu,powiadomienie,p.poż
url: http://www.skorpionbis.republika.pl


Krakpoż sp. z.o.o Ochrona przeciwpożarowa i antywłamaniowa
Krakpoż sp. z.o.o Centrum Ochrony przeciwpożarowej i antywłamaniowej Kraków


Systemy przeciwpożarowe, Systemy antywłamaniowe, Monitoring przeciwpożarowy, Konserwacja systemów p.poż, projektowanie i instalacja systemów ppoż. Projektowanie i montaż instalacji gaśniczych Pomiary, Impregnacja. Sprzedaż i serwis gaśnic, akcesoria BHP..
url: http://www.krakpoz.pl | dane tel-adr i szczegóły


Z.U.P.H ELSMED - Alarmy Autoalarmy Monitoring
Z.U.P.H ELSMED tel. 42 655 03 88 Łódź


autoalarmy, alarmy, czujniki, kamery, sterowniki do bram, monitoring, syreny, sygnalizatory, produkcja, sprzedaż, hurt, detal, pilot, transponder, Dantom, Gepard, Lampart, Legendford, Satel, Seo, Skorpion, Space, Tygrys, GMS
url: http://www.elsmed.pl | dane tel-adr i szczegóły


www.systemyalarmowe.pl - sklep internetowy

Systemy Alarmowe to sklep internetowy prowadzący sprzedaż produktów z takich dziedzin jak: systemy alarmowe, telewizja obserwacyjna, kontrola dostępu, sygnalizacja pożaru, videodomofony oraz akcesoriów i osprzetu instalacyjnego.
url: http://www.systemyalarmowe.pl


Strona WWW firmy ELTIN

Strona WWW firmy ELTIN z Wrocławia. Naszą główną ofertę stanowią bezprzewodowe systemy alarmowe dla domków jednorodzinnych i mieszkań. Ponadto oferujemy usługi dla Internetu i Twojej strony WWW, m.in.: webdesign, pozycjonowanie stron WWW, grafika WWW.
url: http://eltin.webd.pl


Eltcrac - Sprzedaż i instalacje systemów alarmowych

Komplesowa obsługa firm i instytucji w zakresie instalacji zabezpieczeń elektronicznych. Systemy alarmowe, systemy kontroli dostępu, systemy telewizji przemysłowej, systemy sygnalizacji ochrony przeciw pożarowej
url: http://www.eltcrac.com.pl

 

 

Alarmy.com 1999 - 2012