Multi Cam

Multi Cam - Opis systemu


MultiCam – cyfrowa archiwizacja obrazu.


Archiwizacja obrazu w systemach alarmowych coraz wyraźniej przechyla się w stronę systemów opartych o zapis cyfrowy. W innych dziedzinach techniki, systemy analogowe ustępują cyfrowym lub zostały przez cyfrowe systemy całkowicie wyparte. Warto wspomnieć tu o całkowitym wyparciu płyt analogowych na rzecz płyt CD lub walce toczącej się obecnie pomiędzy producentami aparatów fotograficznych.

Alarmy Alarmy bezprzewodowe Alarmy samochodowe Alarmy sklepowe Bramki antykradzieżowe Centrale alarmowe Czujki alarmowe Videodomofony

Monitoring Montaż systemów alarmowych Projektowanie systemów alarmowych Systemy sygnalizacji napadu Multi Cam Telewizja przemysłowa Domofony
Można by rzec, że obecny system zapisu obrazu oparty na multiplekserze i magnetowidzie sięgnął szczytu swoich możliwości. Dalszy rozwój multipleksera to wprowadzenie do jego środka swego rodzaju komputera. W przypadku obróbki obrazu mamy do czynienia z olbrzymimi strumieniami danych, których dotychczas nie sposób było opracować. Konkurencyjność obróbki cyfrowej obrazu umożliwił gwałtowny skok technologiczny w dziedzinie komputerów a zwłaszcza w dziedzinie procesorów. Niebagatelną rolę gra tutaj radykalny spadek cen na części komputerowe w porównaniu ze spadkiem cen multiplekserów. Warto w tym miejscu przypomnieć, że nie tak dawno największym dyskiem twardym w cenie do 1000 zł był 40 GB Caviar, dziś w tej cenie dostaniemy 200 GB WD. Podobne proporcje dotyczą procesorów i innych części.


Zwykła kamera dostarcza nam w ciągu sekundy 25 klatek. Ilość informacji zawartej w tej sekundzie to miliony bitów (w zależności od rozdzielczości, koloru itp.) Czy jednak wszystkie te informacje mają wpływ na zadanie jakie ma wykonać system monitoringu? Z pewnością nie. Identyfikacja osób czy obserwacja zdarzenia będzie miała podobny charakter jeżeli na ekranie zostanie wyświetlone 20 lub nawet 15 klatek w ciągu sekundy. W gorszych dzielnikach obrazu typu QUAD wyraźnie widać tzw efekt stroboskopowy polegający na jednoczesnym wyświetlaniu wszystkich kamer ale nie wszystkich klatek jednocześnie.

Obcięcie nawet co drugiej klatki w wyświetlanym obrazie sprawia pewien dyskomfort w oglądaniu, ale zupełnie wystarcza, aby zareagować na zdarzenie, które wystąpiło. Tego typu ograniczenia przepływu danych połączone z wydajnymi sposobami kompresji umożliwiają obróbkę obrazu w trybie rzeczywistym przez zwyczajny komputer.

Minimalne wymagania jakie powinien spełniać komputer to:

Komputer klasy Celeron 500-800
128 (Win98), 256 (Win2k/XP) MB RAM
Karta graficzna 16 MB AGP
Karta sieciowa 10Mb
Modem telefoniczny 56kbps
Dysk twardy 20 GB
Monitor 15`
System operacyjny: Win 98SE / 2000 / XP
Przykładowym rozwiązaniem cyfrowego zapisu obrazu wykorzystującym przedstawiony zestaw komputerowy jest system MultiCam. stworzony przez naszą firmę. Musimy jeszcze wyposażyć nasz komputer w kartę przechwytywania wideo (Grabber/Tuner TV) opartą na układzie bt878 np. Aver Capture czy Pixel View, którą można nabyć za ok. 150 - 250 zł.

W skład systemu MultiCam wchodzi oprogramowanie oraz koncentrator – zewnętrzne urządzenie - umożliwiające podłączenie do szesnastu kamer do jednej karty przechwytywania.
Koncentrator podłączamy do portu szeregowego RS oraz z wyjścia wizyjnego do karty Tv.--------------------------------------------------------------------------------

Parametry techniczne tak skonfigurowanego systemu są następujące:


Komputer pracuje jako magnetowid dokonując archiwizacji (zapisu) obrazu na dysk twardy.
Obsługa do szesnastu kamer czarno-białych lub kolorowych.
Rozdzielczość obrazu 384x288 pikseli, 24bit.
Nagrywanie obrazu z 10-12 kamer w ciągu 1 sekundy. Szybkość dla jednej kamery zależy od ilości kamer. Dla 4 kamer zapis na dysku wystąpi co ok. 0.4 sekundy dla każdej kamery.
Dla 10 kamer zapis na dysku będzie wynosił co ok. 1 sekundy. Czas ten nie pozwala co prawda na obserwację zjawisk szybkozmiennych, niemniej w wielu przypadkach jest wystarczający np. do rejestracji wjeżdżających samochodów, kontroli pracy personelu itp.

Zapis obrazu we własnym formacie, standard kompresji JPG o konfigurowalnej jakości.
Jakość wpływa na wielkość zapisanych danych na dysku twardym.
Przy najmniejszej jakości - 24 godzinny zapis zajmuje ok. 4-5 GB, natomiast przy najlepszej jakości objętość ta wzrasta nawet do ok. 19-20 GB dla zapisania jednej doby.
Można przyjąć, że przy średniej jakości (10-12 GB dziennie) dysk 80 GB jest zdolny przechować ok. 7 dni nieprzerwanego zapisu. Wielkość zapisu nie zależy od ilości zainstalowanych kamer. Ze zwiększeniem się ilości kamer – wzrasta czas pomiędzy zapisywanymi klatkami dla każdej kamery.

Różne opcje podglądu obrazu w trakcie zapisywania (16, 9, 4 lub 1 kamera na pełnym ekran).
Możliwość przeglądania zarchiwizowanych danych bez przerywania nagrywania.
Możliwość przeglądania zapisanych danych zaraz po nagraniu (w zależności od rozmiaru pliku można odtwarzać zapis nawet w kilka min po nagraniu - cały czas zapisując)
Możliwość automatycznego uruchamiania programu z komputerem i automatycznego zapisu po awarii zasilania.
Efekt niekończącej się taśmy : automatyczne kasowanie najstarszych zapisów w wypadku braku miejsca na dysku lub wymiana dysków w kieszeni zewnętrznej w sposób podobny do taśmy magnetowidowej.
Zabezpieczenie opcji programu hasłem.


Praca w trybie Net Serwer - możliwość włączenia komputera w sieć lokalną i podglądu aktualnego obrazu z innych stanowisk jako “klient”
Możliwość podglądu z dowolnego klienta - archiwalnych zapisów bez przerywania nagrywania.
Ilość klientów jest ograniczona tylko parametrami sieci. Tak więc z dowolnych stanowisk można podglądać dowolne kamery. Bez względu na ilość klientów i rodzaj podglądanych kamer – zapisywane są oczywiście w serwerze wszystkie kamery.
Możliwość podglądu przez modem telefoniczny zarówno jednej jak i kilku kamer. Podgląd przez modem ze względu na ograniczoną przepustowość spada do 5-10 sekund dla jednej klatki w zależności od ustawionego stopnia kompresji. Obraz przekazywany jest bezstratnie, czyli jakość obrazu jest identyczna jak na serwerze lub kliencie sieciowym.
Możliwość współpracy z czujkami ruchu (nagrywanie aktywowane – po wykryciu ruchu – na określony czas). Moduł alarmowy do podłączenia czujek PIR lub centrali alarmowej podłączany jest do koncentratora (przewodem 25-o pinowym).


--------------------------------------------------------------------------------

Jedną z największych zalet przeglądania archiwalnych zapisów na komputerze w porównaniu z tradycyjnym systemem na taśmie wideo jest łatwość obsługi oraz szybkość odtwarzania zapisów. Każdy zapisany dzień to osobny katalog na twardym dysku a nawigacja w ciągu jednego dnia to po prostu przyjemność. Jednym kliknięciem myszy zmieniamy godzinę podglądu, szybkość wyświetlanych obrazów czy interesującą nas kamerę. W przypadku interesującej nas klatki (możliwość przeglądania poklatkowego) zapisujemy ją do formatu JPG i za pomocą dostępnych narzędzi możemy wydrukować, wysłać mailem itp. Możemy przeglądać obrazy z kilku kamer jednocześnie, w zwiększonej prędkości niż tryb rzeczywisty, w którym zostały nagrane. Wyświetlane są informacje dotyczące czasu, numeru kamery, numeru klatki itp. W dowolnym momencie możemy przełączyć na podgląd pełnoekranowy.
Z całą pewnością przed zakupem systemu trzeba dokonać kalkulacji cenowej porównującej system MultiCam z tradycyjnym magnetowidem uwzględniając multiplekser, monitor itp. Aby jednak nie kupować kota w worku można pobrać oprogramowanie demonstracyjne z naszej strony internetowej - w celu przetestowaniu go na swoim komputerze. Program demonstracyjny nie różni się funkcjami od programu komercyjnego z tym, ze posiada ograniczenie czasowe w działaniu do 30 minut, po czym można program ponownie uruchomić. Testy można wykonać bez koncentratora podłączając kamerę bezpośrednio do karty przechwytywania wideo.

Będziemy mieli w tym przypadku te same obrazy na wszystkich zdefiniowanych kamerach. Można również zamówić bezpłatną płytę CD z przykładowymi nagraniami i uruchomić przeglądarkę na dowolnym komputerze bez karty przechwytywania.


--------------------------------------------------------------------------------

MultiCam jest oprogramowaniem sieciowym. Opłata licencyjna obejmuje jednak tylko serwer. Liczba stanowisk klienta jak i komputerów, gdzie zainstalowano program do przeglądania archiwalnych zapisów, jest nieograniczona i darmowa. Jest to novum w rozwiązaniach programowania sieciowego, gdzie opłaty zazwyczaj rosną z liczbą zainstalowanych stanowisk. Liczba jednocześnie podłączonych klientów sieciowych ograniczona jest jedynie parametrami przepustowości sieci.

Oczywiście, tak jak w innych oprogramowaniach zapewniamy bezpłatny roczny “upgrade” przy nowych wersjach produktu. Polega on na bezpłatnym dostarczaniu najnowszych wersji oprogramowania w ciągu roku od daty zakupu.

Komputer przeznaczony do pracy jako serwer obrazu powinien być komputerem dedykowanym wyłącznie do tego zadania. Nie można w trakcie zapisu korzystać z innych aplikacji, gdyż może to spowolnić szybkość zapisu lub chwilowo całkowicie ją wstrzymać. Nie możemy więc zapisywać obrazów i jednocześnie tworzyć dokumentu w Wordzie lub Excellu, gdyż cała moc procesora absorbowana jest przez system (dotyczy to zwłaszcza Windows 98). A procesor obciążony jest dość znacznie. Proszę zauważyć, że nie zastosowano tu drogich kart ze sprzętową kompresją (dekompresją) obrazu ani specjalizowanych kart przechwytywania wideo. Procesor kompresuje programowo obrazy w “locie” zapisując je jednocześnie na dysk, wyświetlając na ekranie i obsługując kilku klientów sieciowych. A więc jest co robić.

Aby dane były zabezpieczone przed uszkodzeniem zastosowano tu następujące metody:

W przypadku kiedy komputer pracuje jako samodzielne stanowisko ( nie jest podłączony do sieci) zmiana ustawień programu zabezpieczona jest hasłem i może być zmieniona tylko przez administratora systemu. Można też zaznaczyć w programie opcję blokowania pulpitu Windows w celu uniemożliwienia pracy innym aplikacjom.Bezpieczniej jednak schować komputer w szafie pancernej i podłączyć za pomocą skrętki z innym komputerem stojącym w pomieszczeniu ochrony. Komputer ten pracujący jako klient sieciowy ma zdefiniowany dostęp na poziomie systemu operacyjnego. Tak więc osoba obsługująca komputer lub ewentualny intruz, nie ma ani programowej, ani fizycznej możliwości dotarcia do materiałów źródłowych.

Wielkość obrazów przekazywanych przez sieć waha się od 5 kB do 20 kB w zależności od ustawionego suwaka jakości i w typowych sieciach 10 Mbps spadek przepustowości jest niewielki. Tak więc ta sama sieć wykorzystywania do obsługi firmy ( fakturowanie itp.) z powodzeniem może służyć do monitorowania obiektu.

Oczywiście zarówno podczas przeglądania w komputerze pracującym jako serwer, jak i w kliencie mamy możliwość powiększenia obrazu na cały ekran ukrywając tym samym wszelkie przyciski sterujące.

Widzimy wtedy identycznie jak na tradycyjnym monitorze z podziałem ekranu.

Ponieważ wielkość obrazka jest cały czas stała (384x288) obraz z jednej kamery powiększony na cały ekran ma nieco gorszą jakość od tego samego obrazu oglądanego na monitorze tradycyjnym, niemniej te same obrazy oglądane przy podziale ekranu, mają nieco lepszą jakość niż system tradycyjny, gdyż nie zmienia się ich rozdzielczość tylko zostają odpowiednio przeskalowane.


Elementem na który warto zwrócić uwagę jest to, że, zarówno software jak i hardware jest naszym produktem, który cały czas wzbogacamy o nowe opcje.


Alarmy.com 1999 - 2012